Menü Kapat

Bildiri Yayını

Kongrede sunulan tüm bildiri özetleri, ISBN’li bir e-kitap formatında yayımlanacaktır. Bildiri özeti gönderen tebliğ sahiplerinin bildiri özetlerinin kabulü halinde bildirilerinin yayımlanmasına onay verdikleri kabul edilir. Ayrıca Kongrede sunulan bildirilerin tam metni, Kongre Bildiriler Kitabı’nda yayımlanacaktır. Bildiri kitapçığı ve tam metin yayını için yazarlara telif ücreti ödenmeyecektir.