Menü Kapat

Bildiri Özeti Gönderimi ve Değerlendirme

Kongre konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaç, yöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren 300-500 kelimelik bildiri özetlerinin 1 Eylül 2021 tarihine kadar buradan gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri önerileri Kongre konularına, bilimsel kriterlere uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü dikkate alınarak Kongre Bilim Kurulu’nca kör hakemlik usulüyle değerlendirilecektir. Kabul edilen bildiri önerileri, 1 Ekim 2021 tarihinde ilgililere duyurulacaktır.

Bildiri önerileri kabul edilen akademisyenlerin/araştırmacıların bildirilerinin tam metinlerini 15 Ekim 2021 tarihine kadar buradan göndermeleri gerekmektedir.

Bildiri tam metinlerine ilişkin aşağıda belirtilen yazım kuralları, bildiri özetleri bakımından da geçerlidir.


Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

  1. Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalı, hemen altında sağa dayalı olarak yazarın adı-soyadı yer almalıdır. Sayfa altına verilecek numarasız açıklama dipnotunda sırası ile akademik unvan, kurum, ORCİD numarası ve e-posta adresi bulunmalıdır.
  2. Başlık ve yazar adından sonra 300-500 kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
  3. Özetin ardından Türkçe ve İngilizce 5 anahtar kelime ve kaynakça eklenmelidir.
  4. Metinlerin yazı tipi Times New Roman ve puntosu 12 olmalıdır. Tablo, dipnot ve kullanılan kaynaklar 10 punto olmalıdır.
  5. Çalışma Microsoft Word formatında olmalı ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalıdır. Sayfanın alt, üst, sağ ve solundan 2,5 cm; alt bilgi ve üst bilgide ise 1,25 cm boşluk bırakılmalıdır.
  6. Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
  7. Metin altında kaynak gösterilecek ise (dipnot); yazar adı ve soyadı, eser adı, yayına hazırlayan (veya editör), çeviren veya çizer adı ve soyadı, cilt, basım, baskı ve yayın bilgisi (cilt sayısı, basım sayısı, baskı sayısı, seri adı, yayın yeri, yayınevi, yayın tarihi), cilt numarası ve sayfa sayıları sıralı biçimde verilmelidir.
  8. Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
  9. Metinle doğrudan alakalı olmayan orijinal belge, resim, harita ve benzeri görseller gerekmedikçe metin içinde yer almamalı, numaralandırılarak metnin sonuna eklenmelidir. Yüksek çözünürlükteki görsellerin ayrıca dijital kopyası oluşturularak gönderilmelidir.
  10. Kongre için gönderilecek bildirilerin başka bir akademik etkinlikte yayımlanmamış ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmamış özgün çalışma olması gerekmektedir.

Kongrede gerçekleştirilecek sunumlar, 20 dakikayı aşmayacak şekilde düzenlenmeli ve tercihen ilgili görsel materyallerle desteklenmelidir.

Kongrede gerçekleştirilen sunumlar sesli ve görüntülü olarak kaydedilecek ve Kongre Düzenleme Kurulu tarafından uygun görülen yerlerde yayımlanabilecektir.